Damwand, beschoeiingen, vlonders en steigers

Een tuin aan het water? Last van wegzakkende grond? Hoogte verschillen op of rondom uw perceel? Beschoeiingen en damwanden worden gebruikt om afkalving van grond langs het water te voorkomen en worden vaak aangelegd om tuinen langs het water te beschermen of de oevers van sloten, vijvers en kanalen te versterken. Ook kan beschoeiing worden geplaatst als grondkering in de tuin om hoogteverschillen op te vangen. Als uw tuin aan een waterkant grenst is het plaatsen van beschoeiing ook een mooie manier om wat extra ruimte te creëren. U heeft geen last van een aflopende oever en in combinatie met een vlonder ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor uw tuin zoals een terras aan het water of een aanlegplaats voor uw boot. Wij werken met duurzame materialen. Indien u vragen heeft neem gerust contact op met MvD Dienstverlening!

Damwand – Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding met elkaar zijn verbonden.

Beschoeiing – Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Ook in de bouwsector worden beschoeiingen gebruikt langs wanden van bouwputten, voornamelijk om droog te kunnen werken.

Vlonder – Is een plat oppervlak dat in staat is om gewicht te dragen, vergelijkbaar met een vloer, maar meestal buiten geconstrueerd, vaak verheven vanaf de grond en meestal verbonden met een gebouw.